Izgradnja zajednice (Community building)

Izgradnja zajednice je set praksi usmjerenih kreiranju ili podršci zajednice pojedinaca u sklopu određenog naselja (komšiluka) ili sa zajedničkim interesima. Izgradnja zajednica je često obuhvaćena setom mjera koju podrazumijeva Razvoj zajednica.

Postoji široka lepeza aktivnosti koje se mogu sprovoditi za izgradnju zajednice, od malih i jednostavnih manifestacije poput zajedničke večere/roštilja i malih čitalačkih klubova, do velikih festivala do građevinskih projekata koji uključuju lokalnu zajednicu.

Aktivisti uključeni u projekte izgradnje zajednica u industrijalizovanim zemljama primjećuju sve prisutniji gubitak zajedništva u ovim društvima, što je glavni preduslov za socijalnu dezintegraciju koja je izvor mnogih kriminalnih dešavanja. Iz tog razloga aktivisti vide izgradnju zajednice kao sredstvo unaprijeđenja socijalne pravde, lične dobrobiti i smanjivanja negativnih posljedica otuđenih pojedinaca.

“Zajednica/zajedništvo je nešto što zajedno radimo. To nije samo kontejner (spremište)”,  govori sociolog Dejvid Brejn. Infrastruktura, putevi, kanalizacija, struja i stabmeni prostori su okvir u sklopu koga živimo. Upravo unutar tog okvira ljudi zajedno rade one stvari koje im omogućavaju da život održavaju.  Ovo uključuje, ali nije svedeno na, obrazovanje, zdravstvo, biznis, rekreaciju i duhovni razvoj. Ljudi koji zajedno rade na zajedničkim razumijevanjima i očekivanjima je ono što obezbjeđuje mjesto snažnoj zajednici.

Izvor: Vikipedija