Obnavljanje ruralne Amerike: izgradnja zajednice u savremenom dobu

Petak je 27. januar 1877. Sunce tone na horizontu dok vi vežete konje i pomažete djeci da izađu iz kočije. Dok se vaša porodice približava zadruzi, vi čujete muziku i smijeh. Farmeri iz svih krajeva okruga su se okupili na večeru i druženje.

Zadruga kao institucija je organizovana da okuplja lokalnu seosku zajednicu kako bi podržala poljoprivredu i lokalnu ekonomiju. Hiljadu osamsto sedamdesetih postojalo je preko 900 aktivnih zadruga u ruralnom Ohaju.

Premotavamo na 2017. Stara zadruga je napuštena i zatvorena. Zajednice su sve više nepovezane. Hrana se uvozi sa dalekih farmi. Obavezani smo da živimo u gradovima. Život je prenatrpan obavezama i ne dozvoljava nam ni da se upoznamo sa komšijama.

Mnogi od nas koji žive u ruralnim zajednicama pate za gubitkom povezivanja. Dobra vijest je da postoji način da ih obnovimo kroz podršku lokalnim prehrambenim sistemima, ulaganjem u lokalnu ekonomiju i učestvovanjem u aktivnostima izgradnje zajednice.

Podržite lokalne prehrambene sisteme

Poljoprivreda je kičma zajednice. Svi u zajednici jedu. Svi dijelimo interes u tome da nam lokalni prehrambeni sistem bude snažan.

Podrška lokalnim farmama, osigurava dostavu hrane za zajednicu. Farmeri posjeduju osjećaj ponosa kada hrane prijatelje i komšije, a stanovnici se osjećaju dobro hraneći se hranom sa lokalnih farmi i uzgajanu na lokalnim njivama.

Poljoprivrednici mogu da pomognu lokalni prehrambeni sistem otvarajući svoju farmu za zajednicu. Ovoga ljeta je lokalni farmer organizovao “Sa farme na sto” događaj. Članovi zajednice su obišli farmu, uživali u večeri sa proizvodima sa farme, i na kraju dobili šansu da nešto od proizvoda i kupe.Drugi farmer je napravio događaj proljećnog radnog dana na farmi i okačio ga na fejsbuk pozivajući lokalce da mu se pridruže. Dobrovoljci su imali priliku da iz prve ruke nauče kako se gradi snažan lokalni prehrambeni sistem.

Stanovnici mogu da podrže lokalne prehrambene sisteme učestvujući u agroturizmu i kupujući hranu direktno od farmera, na lokalnim pijacama ili tražeći je u prodavnicama.

Ulagati u lokalnu ekonomiju

Mali biznis je pokretač ruralne ekonomije. Ruralni predjeli koji nemaju infratrukturu i dovoljan broj stanovnika treba da privuku veliki biznis koji će biti podrška malim biznisima u osnivanju.

Poslednjih 30 godina mali biznis je kreirao preko 8 miliona novih radnih mijesta. Pedeset pet procenata svih američkih radnih mijesta su ona otvorena u malom biznisu. U Ohaju, poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lovna industrija čine 87% svog malog biznisa u državi.

Mom’s diner i Pop’s bait shop su kreirali osjećaj mjesta za okupljanje llokalne zajednice. Svaki put kada posjetim rodni grad mog oca on me podsjeća na stari dajner koji je služio najbolje ćureće sendviče kada je on bio mali. Mnoge ove najslađe uspomene su kreirane namjesima kao što su Mom i Pop.

Kada želite da zaobiđete mali biznis zato što je skuplji, ili su malo udaljeni, sjetite se da ekonomska budućnost vašeg grada zavisi od vaše podrške. Novac potrošen u lokalnoj radnji je uvijek dobro potrošen novac.

Učestvujte u aktivnostima izgradnje zajednice

Bez obzira u koliko malom gradu živite, postoje mogućnosti da se uključite. Potražite listu aktivnosti lokalne zajednice u gradskim medijima. Biblioteka može biti mjesto okupljanja različitih starosnih doba, negdje se okupljaju radionice, pletilja, keramičara i klubovi čitalaca. YMCA nudi programe osnaživanja zdravlja i zajednice za cijelu porodicu. Provjerite sa lokalnom podružnicom privredne komore da otkrijete postojanje različitih grupa za lokalni ekonomski razvoj. Ibrojne druge vidove dopunsog obrazovanja i obučavanja.

Kada sam se preselio u Čilikot, Ohajo 2011, uključio sam se u aktivnosti izgradnje zajednice da bih se upoznavao sa ljudima. Stekao sam brojne nove prijatelje i zaradio poštovanje u svom novom gradu. Kako sam se više uključivao, postajao sam posvećeniji u jačanju moje zajednice. Izgradnja zajednice obogaćuje naše gradove, naša naselja, naše porodice i nas same.

Izvor: Farm and Dairy